Değerli öğrenciler,

Stajyer öğrenci olarak öğretim ve eğitiminizin önemli bir aşamasına gelmiş bulunmaktasınız. Derslerde öğrenilen kuramsal bilgilerin uygulamalarını yerinde görmek ve uygulamalara katılmak stajın temel amaçlarından biridir. Eğitimini aldığınız mühendislik dalı ile ilişkili mühendislik problemlerini ve çözümlerini takım çalışmaları içinde yer alarak öğrenmek bu aşamada çok gerekli ve yararlı olacaktır. Mesleki etik çerçevesinde, elde edilen sonuçların toplumun yararına yazılı veya sözlü sunulması konusunda deneyim kazanmak diğer amaçlardan biridir.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü olarak, sahip olduğumuz özgörü, özgörev, eğitsel hedefler ve çıktılara uygun olarak, stajınızın sağlıklı ve başarılı bir biçimde gerçekleşmesi için aşağıdaki kurallara uymaya özen göstermenizi arzu etmekteyiz. Bunun yanısıra, staj sonrası değerlendirme anketlerinde yer alacak görüş ve önerilerinizle işveren/yöneticilerin görüşlerinin programımızın iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu nedenle yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür eder, başarılı bir staj dönemi dileriz.


Jeofizik Mühendisliği Bölümü Staj Genel Esasları

Staj yapacak öğrencilerin bilmesi ve uygulaması gereken kurallar, aşağıda özetlenmiştir. Daha ayrıntılı bilgiye İTÜ Staj Genel Esasları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Tüm bu bilgilerin haricinde, danışmanız gereken bir durumla karşılaşırsanız Bölüm Staj Komisyonu’na veya Merkezi Staj Birimi’ne başvurabilirsiniz.


1. Staj Süreleri

 • Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğrencileri için, toplam staj süresi 45 çalışma günüdür. Mezun olabilmek için bu sürenin tamamlanmış olması zorunludur.

 • Öğrencinin staj yapabilmek için en az 35 krediyi tamamlamış olması gerekmektedir. Tercihen, “Uygulamalı Jeofizik” dersini aldıktan sonra, 4. yarıyılın sonunda yaz döneminde staja başlanması, daha verimli bir staj dönemi geçirilmesine yardımcı olur.
 • Staj süreleri, istenilen staj alanlarını (türlerini) kapsamak şartı ile her defasında, en fazla 30, en az 10 çalışma günü olmalıdır.
 • Bir iş yeri veya kurumda, haftada en az 3 çalışma günü olacak şekilde staj yapabilirsiniz.
 • Staj yapacağınız günleri, staj çalışma takvimi ile beyan etmelisiniz. Ders ve sınav olan günlerde staj yapılamaz.

   


2. Staj yapacağınız iş yeri veya kurumlar

Staj yapacağınız kurumun seçimi gelecekteki iş potansiyeliniz açısından çok önemlidir. Bu konuda seçici ve özenli olmanız sizin yararınıza olacaktır. Özel şirketlerde staj yeri ararken, şirketin yeterli altyapısının olup olmadığını incelemeniz bugünkü uygulamalar ve gelecekteki iş potansiyeli açısından yararlı olabilir. Staj yaptığınız kurum çalışanları ve diğer stajyerlerle ilişkilerinizin sağlıklı bir biçimde gelişmesi gelecekteki dostlukların ve arkadaşlıkların ilk adımı olacaktır. Dolayısıyla staj yaptığınız kurumu iyi tanımaya özen gösteriniz, kurum çalışanlarına, meslektaşlarınıza ve onların deneyimlerine saygılı olunuz.

 • Öğrenciler, bölüm staj komisyonunca uygun görülen iş yerlerinde staj yapabilirler.
 • Staj yapacağınız iş yeri, yurt içi ve yurt dışı olabilir. Yurt dışındaki stajlarınızı jeofizik ile ilgili kurumlarda veya özel firmalarda ITU-IASTE aracılığı ile yapabilirsiniz. Ayrıca, sınırlı sayıda olmak koşuluyla bölüm içinde bir öğretim üyesinin yanında da staj yapılabilir.

Kamu kurum ve/veya özel staj iş yerleriyle ilgili örneklere buradan ulaşabilirsiniz.


3. Jeofizik Mühendisliği Bölümü Staj Formları

 • Staj Sözleşmesi
 • Staj Başvuru Formu (Ek-1)
 • Staj Başlama Formu (Ek-2)
 • Staj Bitiş Formu (Ek-3)
 • Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Yapılacak Devlet Katkısı Formu (Ek-4)
 • Staj Değerlendirme Formu
 • İşveren Değerlendirme Anketi
 • Öğrenci Değerlendirme Anketi

Sözleşme ve Ek’lere İTÜ-Portal’dan, Staj Değerlendirme Formu ve Anketlere aşağıdaki linkerden ulaşabilirsiniz.


4. Staj Aşamaları
4.1 Staj öncesinde

 1. Öğrenci staj başvurusunu İTÜ Portal üzerinden İTÜ kullanıcı adı ve şifresi ile gerçekleştirir ve öğrenci portal tarafından üretilen Staj Başvuru Formu’nu (Ek-1) doldurur, ardından bu formu staj yapılacak firmanın ve staj komisyonunun onayına sunar.
 2. Öğrenci staj başvurularını en geç staj başlangıç tarihinden 15 gün önce gerçekleştirir, staj başvurusu sırasında ürettiği Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Staj Başvuru Formu'nun (Ek-1) imzalı hallerini en geç staj başlangıç tarihinden 5 gün önce portal'a yükler.
 3. Öğrenci iş güvenliği eğitimini, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden web üzerinden veya örgün olarak tamamlar.
 4. Merkezi Staj Birimi, ilgili dökümanları onayladıktan sonra, SGK işe giriş bildirgesini düzenleyerek kayıtlı iletişim bilgilerinden öğrenci ve firmaya elektronik ortamda iletir.

4.2 Staj sırasında

Staj Başlangıç Formu (Ek-2) doldurulup ve işyerine onaylatıldıktan sonra, stajın ilk 5 günü içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

4.3 Staj sonrasında

 1. Staj Bitiş Belgesi (Ek-3), işyerine imzalatılarak, stajın bitiminden sonraki 5 gün içerisinde öğrenci tarafından staj modülüne yüklenmelidir.
 2. Staj çalışmasından sonra, öğrenci tarafından stajda yapılan çalışmaları anlatan staj raporu hazırlanır.
 3. Öğrenci Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1), Staj Çalışma Takvimi, Staj Başlangıç Formu (Ek-2), ve Staj Bitiş Belgesinin (Ek-3) ıslak imzalı nüshaları staj raporlarıyla birlikte staj komisyonuna teslimi:
  1. Yaz dönemi stajları için, akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla 1 ay içerisinde,
  2. Dönem içi stajlarda staj bitimini takip eden 15 gün içinde yapılmalıdır.

ÖZEL DURUM: Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen staj son giriş tarihinden en geç 15 gün önce staj raporunu teslim etmiş olması zorunludur.


5. Staj Raporu

 • Staj raporu staj genel esaslarında belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Staj raporu yazımında kullanılacak dil “Türkçe” veya “İngilizcedir”. Staj defteri yazımında yalın bir dil, anlaşılır ifadeler ve düzgün şekiller kullanınız.
 • Staj raporunun her sayfası firma yetkililerince onaylanmalıdır.
 • Staj raporunun sonuna Staj Ajandası ve Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi eklenmelidir.
 • Staj defterinizin bir kurumda geçirdiğiniz sürede nelerle uğraştığınızı yansıtmasına ve belirli yazım kurallarının geçerli olmasına özen gösteriniz.
 • Staj defterinde bulunan staj ajandasını teknik günlüğünüz olabilecek şekilde doldurunuz. Bunu yaparken hergün neler yaptığınızı gösterecek şekilde kısa ve öz bilgiler veriniz.
 • Başka staj defterlerinden alıntı yapmayınız ve kesinlikle fotokopi eklemeyiniz.
 • Kitap ve dergilerden yararlanmanız durumunda kaynak belirtme kurallarına uygun biçimde defterin sonunda kaynaklar bölümünde belirtiniz.
 • Arazide jeofizik ölçümler yapıldıysa, ölçümlerin amacı, yeri, yönteme ilişkin bilgileri eksiksiz biçimde belirtiniz. Bu ölçümlerde elde edilen verilerin değerlendirme yöntemleriyle birlikte sonuçlarını yazınız. Staj esnasında çekilen en az bir fotoğrafınızı ekleyiniz.
 • Staj defterinize herhangi bir kurum raporunu kesinlikle eklemeyiniz. Bu defterin sizin staj defteriniz olduğunu unutmayınız.
 • Araştırmada kullandığınız jeofizik yöntemlerin temel esaslarını kısaca özetleyiniz.
 • Arazide jeofizik ölçümlere ilişkin, yerbulduru haritası, ölçüm doğrultuları ve noktaları, toplanan veriler, değerlendirme sonuçlarını vs. krokilerle ve grafiklerle görselleştirilmiş olarak deftere ekleyiniz.
 • Staj esnasında kullandığınız jeofizik cihazların teknik özellikleri, markası, resmi ve varsa ölçüm anında alınmış resmini defterinize ekleyiniz.
 • Ofis çalışmaları esnasında kullandığınız bilgisayar programlarını kısaca tanıtınız ve elde ettiğiniz sonuçların anlamlarını tartışarak yorumlayınız. Yorumlanmadan verilen değerlerin konunun sizin tarafınızdan anlaşılmadığını göstereceğini unutmayınız.
 • Ekip çalışmalarında yapılan iş bölümü ve katkınızı belirtiniz.


Form ve Anketler