Fakülte Kurulu Üyeleri  Prof.Dr. Hülya KURT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Tuna EKEN
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri Doç.Dr. Tuna EKEN
Stratejik Planlama Komisyonu Prof.Dr. Hülya KURT
Akademik Değerlendirme ve Yükseltme Komisyonu Prof.Dr. Neslihan OCAKOĞLU GÖKAŞAN
Eğitim-Öğretim Komisyonu Prof.Dr. Doğa DOĞAN
İntibak Komisyonu Prof.Dr. Seda YOLSAL ÇEVİKBİLEN
YANDAL-ÇAP Danışmanlığı Prof.Dr. Neslihan OCAKOĞLU GÖKAŞAN
Erasmus-AKTS Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi Caner İMREN
Staj Komisyonu Doç.Dr. Gonca ÖRGÜLÜ
Öğrenci Burs Komisyonu Prof.Dr. Doğa DOĞAN
Lojman Komisyonu Prof.Dr. Turgay İŞSEVEN
Fakülte Bülteni Web Sitesi Komisyonu Arş.Gör. Nedim Gökhan AYDIN
Bölüm Web Sitesi Komisyonu Arş.Gör. Nedim Gökhan AYDIN
AR-GE Komisyonu Doç.Dr. Tuna EKEN
Akademik Teşvik Komisyonu Prof.Dr. Hülya KURT
Spor Komisyonu Arş.Gör. Ceyhun ERMAN
Arş.Gör. Berkan ÖZKAN
Öğrenci Kulüpleri Komisyonu Prof.Dr. Turgay İŞSEVEN 
Müzeler Komisyonu Prof.Dr. Seda YOLSAL ÇEVİKBİLEN
Afet, Acil Durum Lab. Güvenliği Komisyonu Prof.Dr. Hülya KURT
Kantin Denetleme Komisyonu Prof.Dr. Hülya KURT
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi Caner İMREN
Stratejik Risk Eylem Planı Çalışma Grubu Komisyonu Prof.Dr. Neslihan OCAKOĞLU GÖKAŞAN
Alt Birim Risk Koordinatörleri Prof.Dr. Seda YOLSAL ÇEVİKBİLEN
Birim Kalite Koordinatörleri Dr.Öğr.Üyesi Caner İMREN
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi Caner İMREN
Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi Arş.Gör. Ceyhun ERMAN
Bölüm ABET Sorumluları Prof.Dr. Hülya KURT (Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Seda YOLSAL ÇEVİKBİLEN