• Eken, T., Taymaz, T. ve Yolsal-Çevikbilen, S. (2015-2017). Sismoloji’de P-Alıcı Fonksiyonu Analizlerini Kullanarak Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesinin Kabuk ve Manto Süreksizliklerinin Araştırılması,İTÜ-BAP Araştırma Projesi. 

• Eken, T., Taymaz, T. ve Romanowicz, B. (2015-2018). Anadolu, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi Altındaki Kabuk ve Manto Anizotropisinin Yüksek Çözünürlüklü Modellenmesi: Çoklu Frekanslı Sismolojik Gözlemlerin Kullanımı, TÜBİTAK-3501 Kariyer Geliştirme Programı.

• Eken, T., Taymaz, T., and Yolsal-Çevikbilen, S. (2015-2017). High Resolution Imaging of Lithospheric and Sub-Lithospheric Structure of Anatolia and Surroundings, Alexander von Humboldt-Foundation, Follow-Up Alumni Research Program, Berlin, Germany.

• Taymaz, T., EU-JRC-COST: Earth System Science and Environmental Management COST Action ES1401 | Time Dependent Seismology (TIDES) (Prof. Dr. Tuncay Taymaz: Management Committee (MC) Member for Turkey)(2014-2018).

• Yolsal-Çevikbilen, S., Taymaz, T., Ulutaş, E. ve Çubuk, Y. Aktif Dalma Batma Zonlarında Meydana Gelen Depremlerin Kaynak Mekanizması Parametreleri, Kayma/Yırtılma Dağılımları ve Matematiksel Tsunami Simülasyonları, TÜBİTAK-ÇAYDAG Araştırma Projesi, Proje No: 114Y066 (Proje Yürütücüsü: Y. Doç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen, Proje Araştırmacıları: Prof. Dr. Tuncay Taymaz ve Y. Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Bursiyer: Araş. Gör. Yeşim Çubuk)(2014-2016).

• Gülen, L., Demirbağ, E., İmren, C. ve diğ., Sapanca gölünün ayrıntılı batimetrisi, genç çökel istifi, aktif yapısal unsurları vasıtasıyla yakın bölgesinin sismojenik davranışının incelenmesi. TUJJB-UDP-03-10 Projesi.

• Kurt, H., Demirbağ, E., Okut, N.G., 2013. Marmara Denizi Çınarcık Havzası'nda Çok Kanallı Sismik Yansıma Verileri ile Yapısal ve Stratigrafik Yorumlama, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri.

• Bakırcı, T., Artalan Sismik Gürültü Green Fonksiyonlarının Türkiye’deki Ana Havza Yapılarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması: Sismik Hız ve Büyütme Parametrelerinin Kestirimi, TÜBİTAK BİDEB Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, (2012-2014), Taciser Bakırcı (Doktora sonrası araştırmacı), (Proje Danışmanları: Prof. Dr. Argun Kocaoğlu, Doç. Dr. Ayşe Kaşlılar). 

• Düşünür-Doğan D., Ocakoğlu, N., Basel, E.D., Yağcı, D., Altan, Z. İzmir bölgesinin jeotermal potansiyelinin çok disiplinli yöntemlerle araştırılması ve faylarla ilişkili yeriçi sıcaklık dağılımının modellenmesi, İTÜ BAP Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projeleri, 2013-2018 (Proje No: 37167).

• Taymaz, T. ve Çubuk, Y. Doğu Akdeniz Bölgesi ve Anadolu’da Oluşan Yıkıcı Depremlerin Kaynak Mekanizmalarının Üç Boyutlu (3-B) Kabuk Yapısı Kullanılarak Moment Tensör Ters Çözümleri ile elde edilmesi ve Anadolu’da Kayıtçı-Alıcı Fonksiyon Uygulamaları. İTÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü-Bilimsel Araştırmalar Programı-Doktora Projesi (Ocak-2013-2015).

• Kurt, H. ve Karagöl, V.U., 2012. Sismik Yansıma Genliğinin Açı ile Değişimi (AVO) Modellemesi ile Yeriçi Elastik Sabitlerinin Kestirilmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı,  Lisansüstü Tezlerini Destekleme Projeleri (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hülya Kurt).

• Büyük, E., Ece, I., Turoğlu H. 2012. Sakarya İli, Kaynarca İlçesi, Birlik Köyü, Karaboğaz Mevkiinde Arazi incelemeleri ve Kıyı-Kenar çizgisinin tespiti. 

• Fırtana, K., Sedimanter havzalarda 3 boyutlu sismik dalga yayilimi simulasyonu ile zemin büyütme analizlerinin yapilmasi ve Mikrotremor verilerinin capraz korelasyonu ile elde edilen Green's fonksiyonunun ters cozumu ile hiz modellerinin elde edilmesi ABD Princeton University. 01 Subat 2012- 01 Mayıs 2012. 

• Görür, N., Çağatay, N., Akkök, R., Sakınç, M., Akyüz, S., Doğan, D., Altunkaynak, Ş., Sancar, Ü., Zabcı, C. (2012). Van Gölü'nün  Jeolojik Evrimi ve Doğal Afet Risk Değerlendirmesi, ITU BAP, 36595. 

• İmren, C., Hatay(Antakya)-Samandağ bölgesinin pliyo-kuvaterner evrimi (İTÜ BAP A Tipi).

• İmren, C., Asi nehri ve Samandağ kıyılarındaki nehir ve deniz taraçaları ile bunların güneydoğu Anadolu’nun neotektoniğindeki yeri (TÜBİTAK-109Y128).

• İmren, C., Hazar Gölü’nde (Elazığ) Pleyistosen-Holosen dönemi yüksek çözünürlü iklim ve su seviyesi değişimleri (TÜBİTAK –111Y045)

• Kocaoğlu, A. ve Kaşlılar, A. (Proje Danışmanları), Bakırcı, T. (Doktora sonrası araştırmacı) Artalan Sismik Gürültü Green Fonksiyonlarının Türkiye’deki Ana Havza Yapılarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması: Sismik Hız ve Büyütme Parametrelerinin Kestirimi, TÜBİTAK BİDEB Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, (2012-2014).

• Kaşlılar, A. ve Harmankaya, U. Sismik İnterferometri ile Saçıcı Konumunun Belirlenmesi, İTÜ Lisansüstü  Tezlerini Destekleme Programı Projesi, U. Harmankaya, A. Kaşlılar, (2012). 

• Kaşlılar, A. ve Demirel S. Saçılmış Yüzey Dalgaları ile Yüzeye Yakın Saçıcıların Belirlenmesi, İTÜ Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projesi, S. Demirel, A. Kaşlılar, (2012). 

• Kaşlılar, A. (Proje Yürütücüsü), Harmankaya, U., Demirel S., Wapenaar K., Deyan Draganov D.,Thorbecke J., van Wijk, K. Yüzeye yakın saçıcıların saçılmış yüzey dalgaları kullanılarak ters saçılma ve sismik interferometri yöntemleri ile belirlenmesi, TÜBİTAK 1001. Araştırma Projesi, Prof. Dr. Ayşe Kaşlılar (Proje Yürütücüsü), Utku Harmankaya ve S. Demirel (İTÜ-bursiyer); Kees Wapenaar (Delft University of Technology Danışman), Deyan Draganov, Jan Thorbecke (Delft University of Technology-Araştırmacı) ve Kasper Van Wijk (Boise State University Physical Acoustics Lab- Araştırmacı), (2011-2013). 

• Özürlan Ağaçgözgü, G., (2011), Zaman ortamı elektromanyetik alanların sonlu elemanlar yöntemiyle çok boyutlu modellenmesi (İTÜ Fen Bilimleri Lisansüstü Tezlerini Destekleme Projesi).

• Okay, S., Çifçi, G., Özel, E., Dondurur, D., Kurt, H., Sorlien, C., Steckler, M., Cormier, M.H.,  Seeber, L., 2012. "Ortak Araştırma: Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu Transform Fay sistemi- Çok kollu transform fayının Kuvaterner sonrası evriminin incelenmesi"/"Collaborative Research:  The North Anatolian Fault system in the Marmara Sea, Turkey -  Insights from the Quaternary evolution of a multi-stranded transform", TÜBİTAK-NSF (National Science Foundation) of USA Uluslararası İkili işbirliği projesi (Proje No:112Y026). (Proje yürütücüsü: Seda Okay, Dokuz Eylül  Üniversitesi).

• Steckler, M.S., Shillington, D.J., Seeber, L., Sorlien, C.C., Kurt, H., Dondurur, D., Çifçi, G., İmren, C., Gürçay, S., Okay, S., Atgın, O.. Collaborative Research: The North Anatolian Fault  in the Marmara Sea, Turkey: The Growth of Continental Transform Basins, 2009. U.S. National Science Foundation, grant OCE 09-28447, 10/1/2009-9/30/2011, Columbia University (ABD), Istanbul Technical University, Dokuz Eylül University Joint Project (Principle Investigator: Michael Steckler).

• Steckler, M., Kurt, H., İmren, C., Marmara Denizi aktif tektonizmasının incelenmesi (Columbia University, İTÜ, Dokuz Eylül).

• Taymaz, T., Yolsal-Cevikbilen, S., Cubuk, Y. and Yagi, Y. (2012-2014). Seismic Source  Analysis: Theory and Application, Financial Support: TÜBİTAK,İTÜ-BAP, Alexander von Humbold (AvH) Stiftung, National Science Foundation of Japan.

• Yolsal-Çevikbilen, S. (Proje Yürütücüsü), Taymaz, T. (Araştırmacı), Kıbrıs Yayı boyunca litosferdeki anizotropinin SKS ayrımlanması yöntemiyle araştırılması, İTÜ-BAP Projesi, Proje No: 36113 (2012-2013).

• Taymaz, T. (Araştırmacı): Multi-Scale Full Waveform Inversion for Europe and Western Asia  with focus on the Anatolian Region by using High Resolution Seismic Imaging Adjoint Techniques (2009- 2014). Case studies: (1) The Deep Structure of Continental Strike-Slip Faults- The North Anatolian Fault Zone, (2) Moho Structure of the Anatolian Plate from Receiver Function Analysis. Collaborators: Tuncay Taymaz, Seda Yolsal-Çevikbilen, Yeşim Çubuk ( Istanbul Technical University), Erdinc Saygin (The Australian National University), Elizabeth Vanacore (University of Leeds), Andreas Fichtner (ETH Zürich), Paul Cupillard (IPG-Paris, France), Yann Capdevilee (Nantes-France), Jeannot Trampert (Utrecht, the Netherlands). Financial Support: TÜBİTAK, TÜBA, İTÜ-BAP, Alexander von Humboldt (AvH) Stiftung, The Netherlands Research Centre for Integrated Solid Earth Sciences under project number ISES-MD.5, Australian National University and the Australian Research Council through ARC Discovery Grants, the ANR mémé (ANR-10-Blanc-613), Numerous computations were done on the Huygens IBM p6 supercomputer at SARA Amsterdam sponsored by the National Computing Facilities Foundation (N.C.F.) under the project SH-161-09 with financial support from the Netherlands Organisation for Scientific Research (N.W.O.). Project Period: 2009-2014. 

• Taymaz, T. (Araştırmacı): Fault Slip Source Model for the 2011 M7.1 Van earthquake in Turkey from SAR Interferometry, Pixel Offset Tracking, GPS and Seismic Waveform Analysis. Collaborators:Tuncay Taymaz, Seda Yolsal-Çevikbilen, Yeşim Çubuk (Istanbul Technical University), Eric J. Fielding, Paul R. Lundgren, Susan E. Owen (NASA - Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, California, USA). Financial Support: TÜBİTAK, TÜBA, İTÜ-BAP, Alexander von Humboldt (AvH) Stiftung, NASA Earth Surface and Interior focus area (JPL-CalTech), AO PI project 2271 (Italian Space Agency), GEO Geohazards Supersite (ESA). Project Period: 2011-2013.

• Demirbağ, E., Kurt, H., İmren, C., (Researcher). U.S. National Science Foundation, Grant  OCE 09-28447, 10/1/2009-9/30/2011, Collaborative Research: The North anatolian Fault in the Marmara Sea, Turkey: The Growth of Continental Transform Basins. Columbia University (ABD), İstanbul Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Ortak Projesi (2009-2011).

• İmren, C., (araştırmacı). Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu boyunca gelişen gaz çıkışlarının (cold seeps) incelenmesi (Marnaut Projesi; CNRS, İTÜ, CEREGE, LSCE, IFREMER).

• Kaşlılar, A. (Project Coordinator), Verdel, A., Campman, X., İTÜ-Shell Int. E&P BV Contract No. 4600004558. Imaging crustal near-surface structures using scattered seismic surface waves(2007-2009) in collaboration with the project Passive Seismics for Exploration and Surveillance, Shell Int. E&P BV (Verdel, A., Campman, X.), Massachusetts Institute of Technology (van der Hilst, R., Rondenay, S.), Delft University of Technology (Wapenaar, K., Slob, E., Draganov, D.), Istanbul Technical University (Kaslilar, A.), Politecnico di Torino DITAG (Socco, L.V.).

• Demirbağ, E., Kurt, H., İmren, C., (Researcher). U.S. National Science Foundation, Grant  OCE 03-28119, 2/1/2007-9/30/2009, Collaborative Research: Basin Evolution along Continental Transforms: Nested  Hi-Resolution Multichannel Survey in the Marmara Sea, Turkey. Columbia University (ABD), İstanbul Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Ortak Projesi (2007-2009).

• Taymaz, T., (Project Coordinator), The Geological and Paleoceanographical Evolution of Bosphorus-Black Sea Confluence, TÜBİTAK-PIA-BOSPHOROUS, Project No: 105Y156 (2009).

• Çağlar, İ., (Project Coordinator), University of Alberta-ITU Geophysics MT PROJECT: Investigation of Geoelectrical structure in Eastern Anatolia using Magnetotelluric Imaging  (2005-2008).

• Kaşlılar, A., (Researcher), Guide to Water, Shell International Exploration and Production BV, Game Changer Project (2003-2007).

• Kocaoğlu, A., (Project Coordinator), İstanbul, Avcılar Bölgesinde Derin S-dalgası Hız Yapısının Araştırılarak Deprem Yer Tepkisinin Belirlenmesi, TUJJB, (2004-2006).

• Çağlar, İ., (Project Coordinator), Avşar, Ü., (Researcher), Toros Kuşağındaki Isparta Büklümü'nün Derin Elektrik Yapısının Araştırılması. İTÜ-BAP Projesi, Project No: 32437 (2008-2010).

• Güney, A., (Project Coordinator), Şapaş, A., (Researcher). SEISMARMARA 2001 projesi çerçevesinde Marmara Denizi ve çevresinde toplanan geniş açılı sismik yansıma ve kırılma verilerinde yeriçi hız-derinlik yapısının hesaplanması, İTÜ Araştırma Fonu Doktora Projesi.