SO1. Karmaşık mühendislik problemlerini mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak tanımlama, formüle etme ve çözme kabiliyeti kazanma.

SO2. Mühendislik tasarımları yaparak toplum sağlığı, güvenliği ve refahını sağlama, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik problemlere çözüm üretme kabiliyeti kazanmak.

SO3. Farklı genişliklerdeki kitlelere etkili bir şekilde hitap etme kabiliyeti kazanmak.

SO4. Mühendislik problemlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkında olarak, önerilen mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurarak muhakeme etme kabiliyeti kazanmak.

SO5. Çalışma grupları içerisinde gerektiğinde liderlik etme, işbirlikçi ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturma, iş paketlerini planlama, hedefleri belirleme ve başarma kabiliyeti kazanmak.

SO6. Uygun deney sistemini oluşturma ve uygulama, verileri analiz etme ve değerlendirme ve mühendislik yetkinliğiyle sonuçlar çıkarma kabiliyeti kazanmak.

SO7. An İhtiyaç duyulduğunda uygun öğrenme stratejilerini kullanarak yeni bilgiye erişme ve uygulama kabiliyeti kazanmak.
 


Öğrenci Çıktıları - Rubrik Tablosu (İngilizce)