abetfe70174bceeb6433bf21ff0000f8c30d İTÜ Jeofizik Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org (Kriter: Jeoloji Mühendisliği, EAC)

2f0ecd14aceeb6433bf21ff0000f8c30d