İ.T.Ü Maden Fakültesi Bitirme Çalışması Esasları

Bu esaslar Fakültemiz Bölümlerinin özellikleri gözetilerek ''Bitirme Çalışmasının alınması, teslimi ve sınavı hakkındaki Senato Esasları’nın 5.maddesi uyarınca, Fakülte Kurulu'nun 18.03.1998 günlü, 52. toplantısında belirlenmiştir.

  • Fakültemiz Bölümlerinde Bitirme Çalışması konularının dağıtımı Öğrenci danışmanının onayı ile 6. Yarıyılda da yapılabilir.

  • Bitirme Çalışması konuları öğrencinin eğitimi sırasında almış olduğu mesleki derslerde edindiği bilgilerin çoğunu kullanacağı nitelikte olmalıdır. Çok özel konularda Bitirme Çalışması yaptırılmamalıdır.

  • Bitirme Çalışması Bölümlerin özelliklerine göre arazide, işletmelerde, pilot -tesislerde veya laboratuvarlarda yapılabilir.

  • Bir konu dağıtım döneminde bir Öğretim Üyesi en fazla üç öğrencinin Bitirme Çalışmasını yönetmeyi üstlenebilir. Ancak gerektiği hallerde Bölüm Kurulu kararıyla bu sayı arttırılabilir.

  • Bitirme Çalışması ekteki formata göre dört nüsha olarak süresinde Dekanlığa teslim edilir.

  • Bitirme Çalışması Sınavı, Danışman ve Bölüm Kurulu tarafından Bölüme bağlı her Anabilim Dallarından seçilen birer Öğretim Üyesinden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır. Ancak sınav komisyonu üye sayısı üç kişiden az olamaz.

  • Bölüm Kurullarının onayı ile Bölümler arasında Bitirme Çalışması yaptırılabilir.

  • Bu Esaslarda belirtilmeyen konularda ''Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları'' uygulanır.

  • Bu Esaslar 18.03.1998 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Kuralları'nın açıklandığı PDF dosyasına ve Bitirme Çalışması Başvuru Formu'na aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.