Nezihi CANITEZ Veri İşlem Laboratuvarı

1996 yılı başından bu yana MTA, DPT ve TÜBİTAK projeleri ile geliştirilen bu laboratuvar denizde ve karada ölçülen sismik verilerin işlenmesi, analizi, değerlendirilmesi aşamalarında kullanılmaktadır. Laboratuvarda, 

• DISCO FOCUS 2D yazılımı yüklü Sun iş istasyonu,
• Linux ve Windows işletim sistemli Pentium tabanlı bilgisayarlar,
• DAT / Exabayt  teyp okuyucular,
• Renkli tarayıcı
• Termal yazıcı
• Renkli ve siyah/beyaz lazer yazıclar
• A0 boyutlu çizici

bulunmaktadır. Laboratuvarda sığ ve derin kara ile deniz sismiği ölçümlerinden elde edilen verilerin en son tekniklerle değerlendirilmesi ve yorumlanması gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvardaki alt yapıyla diğer jeofizik ve jeolojik verilerin değerlendirilmesi de yapılabilabilmektedir. Laboratuvarda kullanılan,

Petrel Jeofizik Modülünü Bölümümüze armağan ettiklerinden dolayı Schlumberger şirketine teşekkürlerimizi sunarız.

Echos Sismik Veri İşlem Paketini ve Geodepth Migration and Velocity Modelling Veri İşlem Paketini Bölümümüze armağan ettiklerinden dolayı Paradigm şirketine teşekkürlerimizi sunarız.
 
Kingdom Sismik Veri Yorumlama Paketini Bölümümüze armağan ettiklerinden dolayı IHS Global Incorporation şirketine teşekkürlerimizi sunarız.

CAT3D, 3B Yansıma Sismiği Tomografisi Programını Bölümümüze armağan ettiklerinden dolayı  İtalya, OGS (National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics of Italy) Araştırma Enstitüsü’ne  teşekkürlerimizi sunarız.

Paradigm, Echos Sismik Veri İşlem Paketi ve Geodepth Migration and Velocity Modelling Veri İşlem Paketi’nin bölümümüze kurulum ve güncelleme desteğini sağlayan TPAO Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunarız.

İTÜ Laboratuvarları web sayfasındaki ilgili bağlantı için tıklayınız.

Uygulamalı Jeofizik Laboratuvarı

Yerkabuğunun ilk 10 kilometrelik derinliklerine kadar yapılan araştırmalarla ortaya çıkarılabilecek ekonomik değerli hammaddeler, maden, petrol, doğal gaz, jeotermal alan aramaları, yeraltısuyu ve çevre kirliliği araştırmaları, kent planlaması, yer mühendislik araştırmaları, arkeolojik yapıların aranması ile kara ve denizdeki fay araştırmaları için Uygulamalı Jeofizik Laboratuvarında bulunan ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Bilimsel proje ve araştırmaların yanısıra laboratuvar olanakları bölüm öğrencilerine verilen Jeofizikte Ölçmeler dersi kapsamındaki 15 günlük zorunlu arazi çalışmalarında kullanılmaktadır.

  • hesaplamalı-1
  • paleomanyetizma-laboratuvarı
  • laboratuvar
  • jeofizik-laboratuvarı63cfcf4aceeb6433bf21ff0000f8c30d
  • sismoloji-1
  • sismoloji-2
  • paleomanyetizmab9cfcf4aceeb6433bf21ff0000f8c30d
  • jeofizik-laboratuvarı
  • hesaplamalı-2
  • nezihi-canitez-laborutavarı