Nezihi CANITEZ Veri İşlem Laboratuvarı

 

1996 yılı başından bu yana MTA, DPT ve TÜBİTAK projeleri ile geliştirilen bu laboratuvar denizde ve karada ölçülen sismik verilerin işlenmesi, analizi, değerlendirilmesi aşamalarında kullanılmaktadır. Laboratuvarda, 

• DISCO FOCUS 2D yazılımı yüklü Sun iş istasyonu,
• Linux ve Windows işletim sistemli Pentium tabanlı bilgisayarlar,
• DAT / Exabayt  teyp okuyucular,
• Renkli tarayıcı• Termal yazıcı• Renkli ve siyah/beyaz lazer yazıclar• A0 boyutlu çizici

bulunmaktadır. Laboratuvarda sığ ve derin kara ile deniz sismiği ölçümlerinden elde edilen verilerin en son tekniklerle değerlendirilmesi ve yorumlanması gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvardaki alt yapıyla diğer jeofizik ve jeolojik verilerin değerlendirilmesi de yapılabilabilmektedir. Laboratuvarda kullanılan,

Petrel Jeofizik Modülünü Bölümümüze armağan ettiklerinden dolayı Schlumberger şirketine teşekkürlerimizi sunarız.

Echos Sismik Veri İşlem Paketini ve Geodepth Migration and Velocity Modelling Veri İşlem Paketini Bölümümüze armağan ettiklerinden dolayı AspenTech şirketine teşekkürlerimizi sunarız.

Kingdom Sismik Veri Yorumlama Paketini Bölümümüze armağan ettiklerinden dolayı IHS Global Incorporation şirketine teşekkürlerimizi sunarız.

CAT3D, 3B Yansıma Sismiği Tomografisi Programını Bölümümüze armağan ettiklerinden dolayı  İtalya, OGS (National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics of Italy) Araştırma Enstitüsü’ne  teşekkürlerimizi sunarız.

AspenTech, Echos Sismik Veri İşlem Paketi ve Geodepth Migration and Velocity Modelling Veri İşlem Paketi’nin bölümümüze kurulum ve güncelleme desteğini sağlayan TPAO Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunarız.

İTÜ Laboratuvarları web sayfasındaki ilgili bağlantı için tıklayınız.


Uygulamalı Jeofizik Laboratuvarı

 

Yerkabuğunun ilk 10 kilometrelik derinliklerine kadar yapılan araştırmalarla ortaya çıkarılabilecek ekonomik değerli hammaddeler, maden, petrol, doğal gaz, jeotermal alan aramaları, yeraltısuyu ve çevre kirliliği araştırmaları, kent planlaması, yer mühendislik araştırmaları, arkeolojik yapıların aranması ile kara ve denizdeki fay araştırmaları için Uygulamalı Jeofizik Laboratuvarında bulunan ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Bilimsel proje ve araştırmaların yanısıra laboratuvar olanakları bölüm öğrencilerine verilen Jeofizikte Ölçmeler dersi kapsamındaki 15 günlük zorunlu arazi çalışmalarında kullanılmaktadır.

Uygulamalı Jeofizik Laboratuvarında bulunan ölçüm cihazları hakkında bilgi için,
İTÜ Laboratuvarları web sayfasındaki ilgili bağlantı için tıklayınız


Paleomanyetizma Laboratuvarı

 
 
Paleomanyetizma Laboratuvarı KANTEK Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında 1973 yılında imzalanan bir protokol ile Kandilli Rasathanesi arazisi üzerinde kurulmuştur. KANTEK Paleomanyetizma laboratuvarının bugünkü alet donanımı magmatik kayaçları kullanarak yapılacak paleomanyetik araştırmaları için yeterli düzeydedir.


Sismoloji Laboratuvarı

 

Sismoloji laboratuvarı, YBYK UYG-AR Merkezi ile ortak olarak kullanılmaktadır. Halen İTÜ Maden Fakültesi, Kastamonu ve Aydın olmak üzere üç deprem istasyonu bulunan laboratuvarda 1 jeofizik mühendisi çalışmaktadır. Bu deprem istasyonlarında kaydedilen depremlerin varış zamanı okumaları gözlemevleri ile veri merkezlerine rapor edilmektedir. Sismoloji Laboratuvarında 5 portatif, 5 sayısal ivme kayıtçı seti ve 10 analog sabit istasyon kayıtçısı (İTÜ yapımı) olmak üzere 20 kayıtçı bulunmaktadır. 1960'dan beri işletilen deprem istasyonlarının kayıtları laboratuvarda arşivlenmektedir. 

1960'dan beri aktif deprem istasyonlarından elde edilen bilgilerle çeşitli yıllarda yayınlar yapılmıştır. 1983'ten sonra Enstitü özelliğini kaybeden birim bazı istasyonlarını kapatmıştır. 1976-1986 yılları arasında Türkiye Elektrik Kurumuna tarihsel deprem kataloğu hazırlama, mikrodeprem etüdleri, sismograf imal etme gibi projeler yapılmıştır. 1994 de Gökova Körfezinin Mikrodepremlerinin İncelenmesi ve 1995 de Marmara Bölgesinin Mikrodepremlerinin İncelenmesi (TÜBİTAK, İTÜ Araştırma Fonu destekli) projelerine aletsel destek verilmiştir.


Hesaplamalı Jeofizik Laboratuvarı

 

Hesaplamalı Jeofizik Laboratuvarı (Computational Geophysics Laboratory) Doç.Dr. Ayşe Kaşlılar tarafından yürütülen ve Shell Int. E&P B.V. tarafından desteklenen bir araştırma projesi kaynağından gerekli altyapı ve laboratuvarın ana sistem unitesi ile çalışmaları izleyen ve destekleyen Sayın Doç.Dr. Özdoğan Yılmaz’ın (Anatolian Geophysical Company) bağışladığı yardımcı sistem laboratuvarımızı oluşturmaktadır. Bu laboratuvar ülkemizdeki jeofizik mühendisliği bölümlerinde kurulan ilk örnek olup lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim/öğretim ve araştırma projelerinde başta dalga yayınımı modellemesi, ileri ve ters çözüm, veri-işlem teknikleri ve jeofizik yazılım geliştirme alanlarında bölümümüze hizmet verecektir.

Ana sistem (Shell Int. E and P B.V. projesi)
- Hewlett Packard SMP Server DL580G5
- 4 x Intel Xeon 2.13 GHz Quad Core CPU
- 48 GB PC2-5300 RAM
- 4 x 300 GB 10K SAS HDD
- 24 Port Gigabit Ethernet Switch

Yardımcı sistem (Anatolian Geophysical Company bağışı)
- Appro HyperBlade Mini-Cluster with 9 slave nodes + 1 master node
- 2 x Intel Xeon 3.0 GHz CPUs per node
- 4 GB ECC DDR memory per node
- 2 x 320 GB HDD (master node)
- 250 GB HDD (slave nodes)
- High-speed (gigabit) interconnection between nodes.

İTÜ Laboratuvarları web sayfasındaki ilgili bağlantı için tıklayınız.