Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nün Misyonu:

“Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nün misyonu, öğrencilerini ulusal ve uluslararası mühendislik/bilim projelerinin önerilmesi, uygulanması ve raporlanması aşamalarında çok disiplinli çalışma gruplarıyla birlikte çalışabilecek, ekip çalışması ruhuna ve mühendislik etiğine sahip, toplumun ve çevrenin değerlerine duyarlı mühendisler ve bilim insanları olarak yetiştirmektir. Bu misyon doğrultusunda Jeofizik Mühendisliği Bölümü eğitim ve araştırma programını, altyapısını ve çalışanlarını sürekli olarak geliştirmekte ve iyileştirmektedir”


Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nün Vizyonu:

"Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nün vizyonu, lisans, yükseklisans ve doktora seviyesi eğitim programlarında bir mükemmeliyet merkezi oluşturmak, ülkenin mühendislik ve bilimsel problemlerini çözmeye yönelik ulusal/uluslararası projeleri tasarlayıp yönetmek, bilgi ve uzmanlığın öğrenciler ve toplum yararına aktarılmasını sağlamaktır."