abetfe70174bceeb6433bf21ff0000f8c30d İTÜJeofizik Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır,www.abet.org

2f0ecd14aceeb6433bf21ff0000f8c30d