Üniversite Senatosunun 11.07.2019 tarihli, 706 sayılı toplantısında güncellenen “İTÜ Staj Genel Esasları”, uzaktan eğitim koşulları doğrultusunda kontrol edilmiş olup, Üniversite Senatosunun 12.11.2020 tarihli, 753 sayılı toplantısında aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir:

  • Esasların 12. maddesinde yer alan haftalık çalışma günü sayısının “iki” olarak değiştirilmesi ve söz konusu maddenin “Öğrenciler bir iş yeri veya kurumda en az 10 çalışma günü olmak üzere, haftada en az iki çalışma günü olacak şekilde staj yapabilirler” şeklinde düzenlenmesi.

  • Esaslara şu içerikte “Geçici Madde” eklenmesi: Pandemi koşulları nedeniyle yarıyıl süresince, bölüm tarafından kabul edilen stajlar çevrimiçi (iş yerine gitmeden) yürütülür. İmzaları tamamlanmış staj dokümanlarının staj komisyonlarına/fakültelere elektronik olarak iletilmesi işlemlerin yürütülmesi açısından yeterli olur.

  • İlgili güncellemelerin yer aldığı İTÜ Staj Genel Esasları'na buradan ulaşabilirsiniz.