MEZUNİYET DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN STAJLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

2019-2020 Bahar yarıyılında mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj süreleri ve kapsamı
            
a) Bitirme çalışması dersini başarmış ya da 2019-2020 Bahar yarıyılında bu derse kayıtlı mezuniyet durumundaki öğrencilerinin stajlarının yürütülmesine ilişkin esas ve usuller
           
b) Bitirme çalışması dersine yazılmış mezun durumunda stajı eksik olan öğrencilerin listesi