Bitirme çalışması dersini başarmış ya da 2019-2020 Bahar yarıyılında bu derse kayıtlı mezuniyet durumundaki öğrencilerin Covid-19 salgını nedeniyle yarım kalan ve yapmaları gereken stajların yürütülmesine ilişkin esas ve usullere dair duyuruya linkten ulaşabilirsiniz.