STAJ ANKETLERİ HAKKINDA

by Nedim Gökhan Aydın | Haz 23, 2022
Stajların tamamlanmasının ardından öğrencinin ve işverenin doldurması beklenen Öğrenci Staj Anket Formu ve İşveren Staj Anket Formu dokümanları 23/06/2022 tarihinde güncellenmiştir.
Değerli öğrenciler,

Stajların tamamlanmasının ardından öğrencinin ve işverenin doldurması beklenen öğrenci ve işveren staj değerlendirme anketleri 23/06/2022 tarihinde güncellenmiştir. Stajlarını bu tarihten sonra tamamlayacak olan öğrencilerin staj defterleri ile birlikte teslim edilmek üzere bu formları doldurmaları ve staj yaptıkları firmadaki yetkiliye (jeofizik mühendisi) doldurtmaları gerekmektedir.

Güncellenmiş dokümanları Anasayfa>Öğrenciler>Staj sayfasının en sonunda bulabilirsiniz.

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü

jeofizik-anasayfa

Jeofizik yer yuvarının ve diğer gezegenlerin fiziksel yapısını, yerin davranışını, depremleri inceleyen, yeraltı kaynaklarını (su, petrol, doğalgaz, maden yatakları, jeotermal alanlar), arkeolojik ve kültürel kalıntıları arayan, mühendislik yapıları ile kentsel yer seçimini belirleyen, fizik yasaları uyarınca matematiği ve jeolojiyi kullanarak yeraltının anlaşılmasını sağlayan, görüntüleyerek araştıran ve yer yuvarının dinamik davranışlarını belirleyen bilim dalıdır.

Jeofizik Bilimi, yeryuvarını oluşturan kayaçların ve yer malzemelerinin farklı fiziksel değiştirgenlerine bağlı olarak geliştirilmiş, Sismoloji, Sismik, Gravite, Manyetik, Elektrik, Elektromanyetik, Radyometrik yöntemler ve Jeotermik yöntemler gibi çeşitli yöntemleri içinde barındırır.


İTÜ Jeofizik Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org
(Kriter: Jeoloji Mühendisliği, EAC)

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Lisans Programı akreditasyon bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

abet