Güncel Staj Esasları Hakkında Önemli Duyuru

by Melis Alpdoruk | Kas 23, 2020
Üniversite Senatosunun 11.07.2019 tarihli, 706 sayılı toplantısında güncellenen “İTÜ Staj Genel Esasları”, uzaktan eğitim koşulları doğrultusunda kontrol edilmiş olup, Üniversite Senatosunun 12.11.2020 tarihli, 753 sayılı toplantısında haberde belirtilen değişikliklerin yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Üniversite Senatosunun 11.07.2019 tarihli, 706 sayılı toplantısında güncellenen “İTÜ Staj Genel Esasları”, uzaktan eğitim koşulları doğrultusunda kontrol edilmiş olup, Üniversite Senatosunun 12.11.2020 tarihli, 753 sayılı toplantısında aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir:

  • Esasların 12. maddesinde yer alan haftalık çalışma günü sayısının “iki” olarak değiştirilmesi ve söz konusu maddenin “Öğrenciler bir iş yeri veya kurumda en az 10 çalışma günü olmak üzere, haftada en az iki çalışma günü olacak şekilde staj yapabilirler” şeklinde düzenlenmesi.

  • Esaslara şu içerikte “Geçici Madde” eklenmesi: Pandemi koşulları nedeniyle yarıyıl süresince, bölüm tarafından kabul edilen stajlar çevrimiçi (iş yerine gitmeden) yürütülür. İmzaları tamamlanmış staj dokümanlarının staj komisyonlarına/fakültelere elektronik olarak iletilmesi işlemlerin yürütülmesi açısından yeterli olur.

  • İlgili güncellemelerin yer aldığı İTÜ Staj Genel Esasları'na buradan ulaşabilirsiniz.

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü

jeofizik-anasayfa

Jeofizik yer yuvarının ve diğer gezegenlerin fiziksel yapısını, yerin davranışını, depremleri inceleyen, yeraltı kaynaklarını (su, petrol, doğalgaz, maden yatakları, jeotermal alanlar), arkeolojik ve kültürel kalıntıları arayan, mühendislik yapıları ile kentsel yer seçimini belirleyen, fizik yasaları uyarınca matematiği ve jeolojiyi kullanarak yeraltının anlaşılmasını sağlayan, görüntüleyerek araştıran ve yer yuvarının dinamik davranışlarını belirleyen bilim dalıdır.

Jeofizik Bilimi, yeryuvarını oluşturan kayaçların ve yer malzemelerinin farklı fiziksel değiştirgenlerine bağlı olarak geliştirilmiş, Sismoloji, Sismik, Gravite, Manyetik, Elektrik, Elektromanyetik, Radyometrik yöntemler ve Jeotermik yöntemler gibi çeşitli yöntemleri içinde barındırır.


İTÜ Jeofizik Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org
(Kriter: Jeoloji Mühendisliği, EAC)

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Lisans Programı akreditasyon bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

abet